Sponsor generalny:

Lesiński

Sponsorzy:

Mercor
ATIP
Bank Spółdzielczy w Halinowie

MAR-KOP, Ewa i Marek Słodownik


KOSZPOL
Halinów
EuroBud

A.D. 18.12.2019

Nowy sprzęt dla Jednostki

Do naszej Jednostki trafiło nowe wyposażenie. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na potrzeby jednostki zakupiono:


Pilarkę ratowniczą sihl R462 – 1 szt.

Smok ssawny skośny 110– 1 szt.

Kurtynę wodną W 75 – 2 szt.

Wąż ssawny 110/2500 – 2 szt.

Drabinę nasadkową drewnianą – 4 szt.

Ubranie specjalne – 9 szt.

 

Nowoczesne ubrania specjalne strażackie oraz sprzęt wpłyną na zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy strażaków. Zakupiony sprzęt będzie służyć podczas akcji ratowniczo- gaśniczych, do zapobiegania oraz ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

Kwota dotacji WFOŚiGW w Warszawie to 30 000,00 zł

 


A.D. 18.12.2019


 

A.D. 15.12.2019

Przyjazd nowego samochodu

Wczoraj 14.12.2019 r. do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej wjechał nowy lekki samochód bojowy. Brać strażacka oraz mieszkańcy naszej Gminy uroczyście go przywitali, a Ksiądz Dziekan Jan Ruciński poświęcił nowy pojazd. Nasza jednostka zakupiła go dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z różnych źródeł oraz wsparciu i zaangażowaniu wielu osób.

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD TRANSIT został zakupiony dzięki dotacji z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  137 000,00 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego - 50 000,00 zł,

- Fundacji Orlen - 20 000,00 zł,

- Gminy Halinów w wysokości - 60 000,00 zł,

 

Wkład własny Jednostki wyniósł - 7300,00 zł.

 

 

 

przyjazd1.jpg przyjazd2.jpg

przyjazd3.jpg przyjazd4.jpg

przyjazd5.jpg przyjazd6.jpg

przyjazd7.jpg przyjazd8.jpg


 

A.D. 18.11.2019

W dniu 18 listopada 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej. Podpisanie umowy przedstawicieli OSP Prezesa Mirosława Lesińskiego i Skarbnika Doroty Górskiej z Zastępcą Prezesa WFOŚiGW Panią Kamilą Mokrzycką odbyło się w obecności Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego.

Uzyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 137 000,00 zł. Zakup nowego samochodu możliwy również będzie dzięki środkom finansowym przekazanym przez: Gminę Halinów w kwocie 60 000 zł oraz Urząd Marszałkowski - 50 000 zł, Fundacje ORLEN – 20 000 zł i środków własnych Jednostki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany wykonawca, który dostarczy jednostce OSP samochód pożarniczy marki FORD TRANSIT

Bardzo cieszy fakt, że to kolejny wóz pożarniczy, który wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Halinów.

 

 

 


 

 

Nasza jednostka dnia 06.09.2019 ogłosiła nowy przetarg na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Wszystkie informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP DŁUGA KOŚCIELNA 

Strona zamieszczona na serwerze Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP